Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0316 d289 500

aseaofquotes:

– Kurt Vonnegut

Ada's Indiegogo campaign

Dear soupers,

I reached this weird point in my life when I launched an Indiegogo campaign. You know, if Greece will be bailed out by the internetz, why not me? And let's do it for the love of Amanda Palmer. 

If you are interested, please visit my page. I'd be grateful for both contributions and even noise around this matter. Thank you lovers!

Kissingly yours,
youthless
Tags: personal
Reposted bymllescribbler mllescribbler
Zdaniem wikisłownika też, ale moim zdaniem to ewentualnie tylko źródło zobojętnienia, niekoniecznie zbieżne z tym, jak to zblazowanie jest wyrażane w zachowaniu. Dla mnie (subiektywnie) zblazowanie to taki udany dystans do życia i udany luz, choć może i związany z bardzo mocnym tak naprawdę zmęczeniem życiem.
5792 a30d
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viabzium bzium
2851 3c46 500
Reposted frompolaczetto polaczetto viabzium bzium
No u mnie coraz mniej blazy, a jeszcze nawet nie skończyłam 22...
Play fullscreen
Mam dwadzieścia parę lat, moje plany giną, kręcę się po mieście z wiecznie zblazowaną miną
Reposted byemotionalanorexicgoszkazupson
8664 232f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaOFFka OFFka
Reposted fromstarwars starwars viabzium bzium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl